Uitgebreid zoeken
 

Hét startpunt voor Nederlands getinte stockfoto's en -illustraties

Ben je op zoek naar foto’s van echt Nederlandse plaatsen en onderwerpen? TypicalMedia heeft een snel groeiende collectie stockfoto's, met veel typisch Hollandse plaatjes. Nederlandse beelden van hoge kwaliteit, tegen zeer voordelige tarieven. Download losse afbeeldingen meteen na aanschaf, of kies voor een voordelig geprijsde collectie op cd- of dvd-rom. Nieuwsgierig? Lees meer...


Get Adobe Flash playerRond het IJsselmeer
Een vissersboot uit Schotland ligt in de haven van Urk. Een derde van de visaanvoer bij de visafslag van Urk is uit het buitenland afkomstig. De visafslag van Urk is met afstand de grootste van Nederland, waarbij tweederde van de totale Nederlandse visaanvoer verwerkt wordt in Urk.In 1932 werd de Zuiderzee afgesloten door de Afsluitdijk en de Zuiderzee werd IJsselmeer. In de Afsluitdijk zijn bij Den Oever en Kornwerderzand schutsluizen en uitwateringssluizen aangelegd. Door de schutsluizen is scheepsverkeer mogelijk tussen de Waddenzee en het IJsselmeer. Bij eb lozen de uitwateringssluizen het toestromende water, uit o.a. de IJssel, de Vecht en de Eem en regenwater, op de Waddenzee.
In de Afsluitdijk zijn bij Den Oever en Kornwerderzand schutsluizen en uitwateringssluizen aangelegd. Door de schutsluizen is scheepsverkeer mogelijk tussen de Waddenzee en het IJsselmeer. Bij eb lozen de uitwateringssluizen het toestromende water, uit o.a. de IJssel, de Vecht en de Eem en regenwater, op de Waddenzee.De Krabbersgatsluis bevindt zich in de Houtribdijk bij Enkhuizen. De sluis vormt een verbinding tussen het IJsselmeer en het Markermeer. Het complex is aan het eind van de jaren '60 gebouwd en in 1971 in gebruik genomen. 
Het monument op de Afsluitdijk. De tekst op de steen luidt: "Hier werd de dijk gesloten 28 mei 1932". De Afsluitdijk is een onderdeel van de Zuiderzeewerken. In 1927 werd begonnen met de aanleg en 1932 werd het laatste sluitgat gedicht. Een jaar daarna werd de dijk opengesteld voor het wegverkeer.Bij het aanleggen en onderhouden van oeverbeschermingen langs waterwegen in Nederland worden verschillende technieken gebruikt zoals houten walbeschoeiingen, damwanden, steenbestortingen, betonblokkenmatten, etc.
IJsselmeerdijkVuurtoren De Ven staat aan de IJsselmeerdijk nabij Enkhuizen. Samen met soortgelijke vuurtorens bij Marken en Durgerdam geeft deze lichtopstand de route vanaf de Waddenzee aan naar Amsterdam en vice versa.